×

Düşük Over Rezervi 
Yumurta sayısının, hanımlarda yaşa göre beklenenden daha az olduğu durumlara düşük over rezervi denir. Bu sayı her iki yumurtalıkta toplam 10 un üzerinde olmalıdır. Onun altında ise düşük over rezervi olabilir, AMH hormon testi ile de kontrol edilmeli, bu değer 1,2 ‘in altında ise   düşük over rezervi tanısı konur.

DÜŞÜK OVER REZERVİ NEDİR ?
Kadınlarda yumurta sayısının yaşa göre az olmasına düşük over rezervi diyoruz. Her iki yumurtalıkta toplam ondan daha az sayıda yumurta olması bizi uyarır, ve anti müllerian hormon değeri ile de sağlamasını yaptığımızda 1,1 ve altında bir değerle karşılaşırsak düşük over yani düşük yumurtalık rezervinden bahsederiz. 
Düşük over rezervi erken menopoza gidiş için bizi uyarırken, çocuk sahibi olmayan hanımlarda da bu süreci hızlandırmak, yumurta dondurma veya tüp bebek tedavisine geçiş için de bir uyarıdır. 

Düşük over rezervi kriterleri 
YUmurta sayısının her iki yumurtalıkta toplan 10 ‘un altında olması düşük over rezervi, 4-7 arası orta derecede , 4 ‘ün altında olması ileri derecede düşük over rezervi anlamına gelir. FSH hormonun 10 ‘un üzerinde  olması uyarıcıdır, 40 ‘ın üzerinde ise yumurta sayısında ciddi bir azalma olabilir. AMH hormonu yani anti müllerian hormon daha hassas bir  belirteçtir, 1,1 ‘in altında ise düşük over rezervinden bahsedilir. Ancak 1,5 ‘un altında olan vakalarda da ciddi bir uyarı niteliğinde olduğu için hanımların yasal olarak da yumurta dondurma hakkına sahip olup, yumurta dondurma tedavisi , tüp bebek tedavisi veya gebelik süreci için hazırlıkların hızlandırılması önerilmelidir. 

Düşük over rezervi tüp bebek 
Düşük over rezervi olan hanımları geniş bir yelpazede inceliyoruz. Karşımıza çok çeşitli düşük over rezervi hastaları çıkabilir. Sizlere düşük over rezervi tanısı konulduğunda hemen karaları bağlamayın. hafif , orta ve ileri derece düşük over rezervi olmak üzere bu grup hastalarımızı yumurta sayılarına göre ayırıyoruz. 
Düşük over rezervi tespit edilen hanımlarda öncelikle ağızdan alınan tablet şeklindeki destek ilaçlar, vitamin , mineral , antioksidan, hormonal takviyeler zaman kaybetmeden başlanmalıdır. Bir takım antioksidan destekler glutatyon ve C vitamini gibi, serum içerisinde takviye olarak da verilebilir. Yumurtalıkları uyarmak amacıyla PRP ve kök hücre tedavisi benzeri işlemler de yapılabilir. 
 Düşük over rezervi olan hanımların bir çoğu kendiliğinden de gebe kalabilirler, bazı basit tedaviler ile de gebe kalabilirler. Ancak ileri derece düşük over rezervi saptanan hanımlarda daha da vakit kaybetmemek adına tüp bebek tedavisine geçilmelidir.  
Toplamda her iki overde, sayı 4 yumurtanın altında ise bu çiftlerimizde hızla yumurta dondurma veya tüp bebek tedavisi öneririz çünkü bu grup ileri derecede düşük over rezervi olarak kabul edilir. Bu hastalarımızda yumurta sayısına göre tüp bebek tedavisinde yumurtaları çoğaltmak için iğneler kullanabileceğimiz gibi, basit tablet şeklinde hormonal ilaçlarımızı da kullanabiliriz. 

Yumurta sayısı her iki yumurtalık toplamında 7-10 arası olan hafif düşük dediğimiz hanımlarda henüz evli değil ise  yumurta dondurma yapılabilir, evli çiftlerimiz bir süre kendiliğinden deneme sürecini  hızlandırıp, gebe kalamayan çiftlerde tedaviye geçilebilir. 

X