×

Üreme sağlığında Kök hücre, Eksozom tedavilerinin yeri

Üreme sağlığında Kök hücre, Eksozom tedavilerinin yeri
Üreme sağlığında ve tüp bebek tedavisi sırasında en önemli problemleri yaşan gruplar düşük
yumurtalık rezervi , yani yumurta sayısı az, AMH değeri düşük , erken menopozdaki hanımlar ve
azospermi, oligospermi gibi sperm hücresi çıkmayan veya sayısı çok az olan erkeklerin olduğu
çiftlerimizdir.
Kök hücre , eksozom tedavileri ile düşük over rezervinde, erken menozlu hastalarımızda
yumurtalıklarda yumurta hücrelerini çoğaltmak, yumurtası az çıkanlarda hem yumurta sayısını
artırmak, hem de yumurta kalitesini artırmak amacıyla bu tedavileri uyguluyoruz.
Erkeklerde de aynı şekilde azospermi veya az sayıda spermi çıkanlarda, sperm hücrelerinin sayısını ve
kalitesini artırmak amacıyla aynı işlemi , testis dokusuna yapıyoruz.
Amerikada Stanford üniversitesinde yapılan çalışmalarda her iki grupta da eksozom ve kök hücre
tedavilerinde başarı sağlandığı gösterilmiş.
Eksozom, plasenta kordonunda, wharton jelinden üretilen hücreler arası haberleşmeyi sağlayan
küçük parçaklardır. Hücreler arasında iletişimi yeniden kurarak, uygulandığı bölgedeki hücrelerin
yeniden çoğalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu şekilde yumurtalıkta ve testise , yumurta ve sperm
hücrelerinin çoğlatılması amaçlanır ve sağlanır.
Tüp bebek tedavisi öncesi veya tüp bebek tedavisine başlanamayan çiftlerimizde , önce kök hücre ,
eksozom uygulamalarının yapılması , aynı şekilde tekrarlayan başarısızlıklar için de geçerli olabilecek
bir tedavi yöntemi olarak umut vermektedir.
Rahim içindeki tutunma bozukluklarında da eksozom uygulamalarının , embriyonun tutunmasını
artırdığı gösterilmiştir.

X