×

Miyomektomi, rahim içindeki miyomları (fibroidleri) çıkarmak  amacıyla uygulşanan cerrahi bir prosedürdür. Miyomlar, rahimdeki düz kas hücrelerinden oluşan iyi huylu tümörlerdir. Miyomektomi, genellikle miyomların neden olduğu semptomları kontrol altına almak, fertiliteyi yani üremeyi korumak veya diğer pelvik organlara baskı yapması durumunda rahatlamak için önerilebilir. Bu yüzden her miyomu ameliyat etmemize gerek yok . Ancak rahim duvarında gelişen büyük miyomlar, rahim içinde yer kaplayan submüköz miyomlar ameliyat edilmelidir. 

Miyomektomi ameliyatı iki temel şekilde gerçekleştirilebilir:

1. **Açık Miyomektomi:** Bu, genellikle büyük miyomların veya sayıca çok miyomların çıkarılması durumunda tercih edilen geleneksel bir cerrahi yöntemdir. Açık miyomektomi sırasında,  alt karın bölgesinde, sezeryan kesisi olarak bildiğiniz bir kesi yapar ve bu alandan karın içine ulaşarak  miyomlar çıkarılır.

2. **Laparoskopik Miyomektomi:** Bu, daha küçük miyomların çıkarılması için kullanılan daha minimal invaziv bir yöntemdir. Laparoskopik miyomektomi sırasında, cerrah genellikle karın duvarına küçük kesiler yapar ve bu kesiler aracılığıyla özel cerrahi aletleri ve kamera sistemini kullanarak miyomları çıkarır .

Miyomektomi sonrasında, iyileşme süreci genellikle açık cerrahiye kıyasla daha hızlıdır ve hasta daha az ağrı yaşayabilir. Ancak, her iki prosedür de cerrahi olarak aynı riskleri içerir, ve iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir.

Miyomektominin amacı semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak, fertility (doğurganlık) sağlamak veya miyomların büyümesini kontrol altına almak olabilir. Miyomektomi öncesinde detaylı bir değerlendirme, doğru ameliyat yöntemi seçimi hastalarımız için faydalı olacaktır. 

3. bir miyomektomi yöntemi olarak da rahim içindeki, submüköz miyomların alınmasını sağlayan histeroskopik miyomektomidir. Yine kamera sistemini bu sefer vajinal yoldan , rahim içine yerleştirerek , gördüğümüz miyomarı rahatlıkla alıp , rahim içinde kanamaya sebep olan, yer kaplayan veya gebelik isteyen hanımlar için  rahim içi alanı doğal haline getirebiliriz. 

X