×
 • Adetin 2-5. günleri arasında, anne adayı tedaviye başlanmak üzere davet edilir 
 • Yumurta gelişimi için hap veya iğne formundaki ilaçlar kullanılmaya başlanır 
 • Yumurtaların ilaçlara verdiği yanıt, birkaç gün aralarla ultrasonografi ile yumurta sayısında ve çaplarında artışın ölçümü yapılarak takip edilir 
 • Bir veya iki yumurtanın 17-20 mm. çapına ulaşması hedeflenir 
 • Bu büyüklüğe ulaşıldığında, çatlatma iğnesi yapılır 
 • 36 saat sonra aşılama yapılmak üzere, çiftler davet edilir 
 • jinekolojik muayene pozisyonunda, dolu mesane ile aşılama işlemi uygulanır 
 • ortalama takip ve tedavi süresi 12 gündür 
 • aşılama, yumurta  gelişimi sağlandıktan sonra, yumurtlamanın sağlanması ve uygun zamanda baba adayının yıkanmış, hazırlanmış spermlerinin anne adayının rahim içine verilmesi işlemidir 
 • işlemden sonra yaklaşık 20 dakika dinlenme sağlanır 
 • aşılama sonrası ilişki önerilir, başarıyı artıran bir yöntemdir 
 • uygun çiftlerde çift aşılama yapılabilir 
 • aşılama sonrası normal günlük hayat ve sosyal aktivitelere devam edilebilir
X