×

Melatoninin Yumurta Rezervine Etkisi & İnfertilitede Melatoninin Rolü

Düşük over rezervinde veya düşük-kötü yumurtalık kalitesine sahip olan kadınlarda çalışmalar, tedavi arayışları bitmez. Bu yazımızda infertilitede, düşük ve kötü over rezervi olan hanımefendilerde antioksidan maddelerden melatonin ile ilgili bilgiler vereceğiz. 

İnfertilitede melatonin kullanımı ile ilgili çalışmalar 2017 – 2018 yıllarında yapılmış belli yaş gruplarında olumlu sonuçlar alınmıştır. 20- 40 yaş arası gece yatmadan önce 2 mg melatonin kullanımıyla alınan sonuçlarda yumurta kalitesi,embriyo kalitesi artmış, klinik gebelik oranları artmış,tüp bebek tedavisinde de kimyasal gebelik oranları azalmıştır.
 Düşük over rezervli hastalarda 20 hafta melatonin kullanımında yumurta sayısı, fertilizasyon oranlarının da arttığı gözlenmiştir. Melatonin antioksidan etkisi olduğundan dolayı üreme sağlığında bu pozitif etkileri sağlamaktadır. 2 mg melatonin kullanımı her gün gece uyumadan 1- 2 saat önce düzenli bir şekilde uygulandığında pozitif etkileri iki hafta sonrasında göstermeye başlamaktadır.
 Tabii ki üreme sağlığını etkileyen diğer pelvik patolojiler, tüplerdeki problemleri, genetik sıkıntılar, kronik ilaç kullanımı,otoimmün hastalıklar, bu gruptaki kişilerde bu etkileri kestirmek çok mümkün değildir. Ancak düşük over rezervli kadınlarda ve düşük yumurta kalitesine sahip olan başka bir sıkıntısı olmayan kadınlarda melatoninin bir antioksidan olarak, yumurta sayısına, kalitesine, embriyo kalitesine ve gebelik oranlarına olumlu etkisinden dolayı kullanımı uygun olabilir bu gruptaki kadınlara fayda sağlayabilir.

X